Werkwijze

Er wordt samen met jou een rondgang over jouw bedrijf gemaakt. Je krijgt tips om de brandveiligheid op je bedrijf te verbeteren en hoort welke punten aandacht nodig hebben. Na het bezoek wordt er een inspectierapport opgemaakt. In dit rapport kun je zien of je installatie aan de veiligheidseisen voldoet. Als er problemen zijn, dan geeft het rapport ook aan welke gebreken als eerste opgelost moeten worden.

Een elektra inspectie bestaat uit:

  • Visuele inspectie
  • Meting en beproeving
  • Uitgebreid rapportagerapport van de bevindingen en aanbevelingen

Wat kost een elektrotechnische inspectie?

De kosten van de inspectie inclusief het opstellen van een rapportage – welke geldig is voor de verzekering – hangen af van de grootte van uw zakelijke of particuliere installatie.
Neem daarom contact met ons op voor een vakkundig advies en een prijsopgave.