Wat is NEN1010

Met het bouwbesluit ligt er een wettelijke basis voor het keuren van elektrische installaties. Met een NEN 1010 keuring kunt u laten onderzoeken of er gebreken zijn aan uw elektrische installatie die een veilige bedrijfsvoering in de weg staan.

Bij het plaatsen van nieuwe elektrische laagspanningsinstallaties in bedrijfspanden dient te worden voldaan aan de opleveringsinspectie NEN 1010. Deze keuring is wettelijk verplicht om bij oplevering van nieuwe installaties of ingrijpende veranderingen te voldoen aan de NEN 1010. Deze keuring is van toepassing bij elektrische installaties in de woning- en utiliteitsbouw.

Tijdens deze NEN 1010 keuring wordt de installatie door Jacobs Inspecties visueel geïnspecteerd en worden er diverse veiligheidsmetingen uitgevoerd om het risico op brand of onveilige situaties te voorkomen.

NEN 1010 is de Nederlandse richtlijnen voor:

  • Het aanleggen van een veilige laagspanningsinstallatie
  • Uitvoering van reguliere controles bij laagspanning installaties
  • Inspectie bij oplevering van projecten

Wanneer is NEN1010 keuring noodzakelijk?

Er zijn verschillende redenen om een keuring uit te laten voeren;

  • Preventie bij gevaren en schade die kunnen ontstaan bij verwacht gebruik van elektrische installaties.
  • Zonder het NEN 1010 inspectierapport heeft u geen bewijs dat de installateur uw nieuwe elektrische installatie volgens de wettelijke eisen heeft aangelegd.
  • Het voorkomen van mogelijke (vervolg)schade door installatiefouten die tijdens de inspectie van de NEN 1010 inspectie worden geconstateerd.